REGLER FOR FÆRDSEL I - PÅ OG OMKRING KLUBAREALET: 

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter:

- Bær godkendt ridehjelm under ridning.

- Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten

- Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år

- Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet

- Før altid en hest i trense eller træktov

- Løb eller råb ikke i stalden eller ridehuset.

- Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet

- Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion

- Du må aldrig anvende sporer uhæmmet

- Efterlad aldrig heste på opbindings/striglepladser uden opsyn

- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.

- Kend klubbens regler for ridning på bane

- Kend klubbens forholdsregler ved brand

- Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre.

- Husk at fjerne klatter efter din hest  i stalden, på fiberbanen og i ridehuset.

- Husk at rydde op efter dig selv INDEN du forlader stalden.